Vi træner accelereret eksekvering for at opnå besparelser i ressourcer.

Alle vore workshops indeholder mulighed for at arbejde med strategi, planer eller konkrete projekter i forlængelse af træning i eksekvering på cyklerne. Samtidig får alle deltagere tid til at udarbejde en 30-90 dages plan for konkrete tiltag til at  forbedre samarbejde og motivation i organisationen.

 

Vi skaber læring i cyklingens univers, der udvikler deltagerne igennem følgende proces:

Med udgangspunkt i forventning og oplevelser til de respektive cykelaktiviteter reflekterer deltagerne og læring skabes igennem drøftelser i gruppen samt koblingen til dagligdagen i virksomheden.

TeamSMART High Performance

Vi sætter fokus på at starte eller videreudvikle grupper i organisationer til high performance teams.

Vi tilbyder en proces, hvor vi tager udgangspunkt i situationen og udarbejder en proces og et program for udviklingen af teamet.

Gruppen af deltagere involveres tidligt i planlægningen af cykel-projektet, hvor der afklares fælles formål, mål, roller og ansvar. Samtidig beslutter gruppen sig for spilleregler for projektet.

Vi tilbyder forskellige muligheder til afvikling af processen herunder:

 • Opstart i virksomheden
 • Individuel træning
 • Gruppetræning
 • Kost og sundhed
 • Workshop over 3-5 dage i Danmark eller udlandet
 • Team og individuel opfølgning

Oplevelser i forbindelse med holdets cykling kobles til deltagernes dagligdag med leadership, motivation og samarbejde med det formål at accelerere implementeringen af virksomhedens planer.

Kontakt os

TeamSMART Partners

Vi sætter fokus på at skabe tættere og stærkere relationer mellem jer og jeres forretningspartnere eller strategiske kunder for at øge værdien i samarbejdet og loyaliteten.

Vi tilbyder en proces, hvor vi tager udgangspunkt i jeres situation og udarbejder et program tilpasser jeres ønsker omkring udviklingen af samarbejdsrelationen.

Gruppen af deltagere involveres tidligt i planlægningen af cykel-projektet, hvor der afklares fælles formål, mål, roller og ansvar. Samtidig beslutter gruppen sig for spilleregler for projektet.

Vi tilbyder forskellige muligheder til afvikling af processen herunder:

 • Individuel træning
 • Gruppetræning
 • Kost og sundhed
 • Workshop over 2-5 dage i Danmark eller udlandet

Oplevelser i forbindelse med de enkelte aktiviteter kobles til videreudviklingen af samarbejdet med de respektive partnere.  I kommer væsentligt tættere på nøglepersoner hos jeres forretningspartnere. Samtidig øger I værdien af at være partner hos jer, ved at give deltagerne værdifuld indsigt i, hvordan de kan accelerere implementering af planer i deres egne organisationer.

Kontakt os

TeamSMART Personlig

Vi har udviklet et program for ledige akademikere, der søger nye udfordringer og ønsker et nyt netværk til inspiration og hjælp til at komme videre med at finde sit nye job.

Igennem træning i cyklingens univers får deltagerne hurtigt opbygget en tillid igennem fælles oplevelser, refleksion og læring, der kobles til, hvordan de som team kan hjælpe hinanden med at komme i job igen.

Der vil blive drøftet forhold som:

 • Hvad er min personlige drivkraft?
 • Hvad er det for en fremtid jeg ønsker mig – det hele liv?
 • Hvilken type job vil jeg gerne have?
 • Hvilke kompetencer kræver det? Og hvordan matcher jeg dem?
 • Hvordan kommer jeg i betragtning til denne type jobs?
 • Hvordan motiverer jeg mig selv til at holde momentum i min søgning efter næste job?

Vi har etableret et samarbejde med netværket Topledere – på Vej (TPV), der består af over 700 medlemmer. Det netværk har udelukkende til formål at hjælpe medlemmer, der ikke er i job, med processen om at finde det næste rigtige job for den respektive person.

Deltagere på kurset tilbydes gratis medlemskab i TPV-netværket. Dette inkluderer 1 månedligt møde samt et 3 måneders mentorforløb, med mentor der er i job.

 • Individuelt opstartsmøde
 • Deltagelse på kom-job netværkstur
 • 2-3 dage i Danmark
 • Individuelt opfølgningsmøde
 • TPV medlemskab og mentorordning
Kontakt os

TeamSMART Inspiration

Vi tilbyder at deltage i forskellige aktiviteter hos virksomheder og organisationer med henblik på at inspirere deltagerne til at tænke anderledes i deres ledelse af mennesker – herunder bland andet ”Hvad er det der motiverer mig?” og ”Hvordan skaber jeg et high performance team?”.

Vores indlæg tager altid udgangspunkt i cyklingens univers og drager paralleller til den daglige motivation af mennesker i form af medarbejdere, partnere, kunder eller andre interessenter.

Der vil typisk være tale om en type mini-workshop, hvor der skabes en dialog med publikum og forskellige holdninger og erfaringer kan komme til udtryk.

Vi tilbyder denne ydelse ved:

 • Kick-off aktiviteter
 • Partnermøder/events
 • Ledermøder
 • Bestyrelsesmøder

Vi bestræber os altid med at krydre vores indlæg med et par aktuelle eksempler fra seneste Tour de France eller andre store cykelløb samt have et par relevante anekdoter med til inspiration.

Kontakt os

TeamSMART Netværk

Vi har udviklet et standard program for ledere, der søger nyt netværk til inspiration til, hvordan de kan accelerere implementering af planer igennem leadership, bedre samarbejde og øget motivation hos medarbejdere.

Igennem træning i cyklingens univers får deltagerne hurtigt opbygget en tillid igennem fælles oplevelser, refleksion og læring koblet til deres respektive virksomheder.

Denne tillid og respekt åbner op for at drøfte deltagernes egne erfaringer fra eksisterende og tidligere stillinger samt sparre med andre deltagere om nuværende udfordringer og mulige løsninger.

Vi tilbyder forskellige muligheder frem til afvikling af programmet herunder:

 • Intromøde på destinationen
 • Individuel træning
 • Gruppetræning
 • Kost og sundhed
 • Workshop over 2-5 dage i Danmark eller udlandet
 • Evaluering – herunder interesse for at fortsætte netværk

De fælles oplevelser og tilliden, der opbygges over forløbet er grundlaget for forsættelse af sparring og videreudvikling af netværket efter workshoppen.

En fortsættelse som accelerator partners gerne tager del i, såfremt det ønskes af deltagerne.

Kontakt os

TeamSMART Leadership

Denne workshop sætter fokus på, hvordan og hvornår du arbejder med ledelse og leadership med henblik på at få accelereret eksekvering af planer i din organisation.

Ledelse handler om udarbejdelse af strategi og planer. Leadership handler om mennesker. Hvordan vi får engagerede og motiverede medarbejdere, der samarbejder om at eksekvere planer.

Involvering er et nøgleord i den sammenhæng. Medarbejdere der involveres i arbejdet med strategi og planer tager større ejerskab, og får den indsigt der gør at det giver mening for dem at arbejde på at eksekvere planerne og nå de fastlagte mål.

Deltagerne på denne workshop, der er et standardprogram, får følgende udbytte:

 • Redskaber til at forstå og udøve leadership
 • Kompetencer til at håndtere forandring og modstand
 • Forståelse for principperne bag high performance teams
 • Udarbejdet en 30 dages leadership plan
 • Kompetencer til eksekvering af din 30 dages plan

Workshoppen udbydes i samarbejde med Momentum Academy.

Kontakt os