Få indsigt i afholdte workshops.

Vi afholdte et netværkskursus i maj måned for 6 personer fra forskellige virksomheder. Turen var på 7 dage og selve kurset blev afholdt over 5 dage. Processen startede op på Mallorca med en afstemning af forventninger til kurset, herunder fælles formål og mål. Dagligt gennemførte holdet 2 cykeletaper, hvor deltagerne på skift agerede kaptajn for en etape. Der blevet trænet i målsætning, situationsbaseret ledelse, kommunikation og samarbejde om at få alle godt igennem etaperne. Hver dag blev rundet af med drøftelser af de oplevelser, deltagerne havde fået på etaperne, og disse blev koblet til virksomhederne og det at agere leder i dagligdagen. Vi fik hen over ugen skabt bedre og bedre basis for åben og ærlige diskussioner, baseret på den tillid og respekt som blev opbygget igennem de fælles oplevelser på cyklerne. Alle kom sikkert igennem forløbet uden uheld på turen og alle fik udfordret sig selv og lært nye sider af sig selv – når de agerer individuelt og i samarbejde med andre. Derudover fik deltagerne hentet ny energi og inspiration til deres videre arbejde i deres forskellige projekter og organisationer.

Tidligere deltagere har ordet:

Finn Fruensgaard, Direktør, 54 år

Konceptet med at anvende cyklingens univers til at træne eksekvering og ledelse holder helt sikkert. Når du udfordres i en anden kontekst end din dagligdag og presses både fysisk og mentalt – så kommer der nye sider af dig selv frem og adfærden i pressede situationer bliver meget tydelig – en adfærd som afspejler, hvordan man også reagerer i pressede situationer på jobbet.

Læs mere her

Henrik Moltzen, Ejendomsadministrator, 50 år

Det var en sjov og anderledes måde at træne implementering på. At sætte mål for etaperne, kører dem og lave målopfølgning var interessant. De efterfølgende refleksioner og drøftelser om, hvad der gik godt, og hvad kunne gøres bedre på næste etape, gav mig god inspiration til nye vinkler på leadership, noget som jeg kan anvende i min dagligdag som leder. Samtidig var det interessant at opleve, hvordan der i cykling er kontant afregning. Samarbejder holdet ikke, bruges egne og øvrige rytteres ressourcer ikke fornuftigt og er der ikke aftalt fælles forventninger til hinanden, så går det hurtigt galt og holdet mister momentum og fremdrift i at nå deres mål.

Læs mere her

Poul Sørensen, Selvstændig, 53 år

Det har været en grænseoverskridende oplevelse at komme herned og køre i bjerge og grupper – jeg havde ikke cyklet ret meget inden turen. Alle kan deltage på kurset også uden cykelerfaring hjemmefra – alle kommer sikkert med ud og hjem på turene – det er det teambuilding drejer sig om.

Læs mere her

Philip Fausing, leder, 28 år

Jeg er blevet mere opmærksom på værdien af tillid i samarbejde og relationer for at kunne uddelegere opgaver, og har allerede glæde af det i min dagligdag. Jeg har reflekteret over min måde at kommunikere på til et team - programmet har hjulpet mig til udføre korte og klare budskaber i min ledelsestil, for derved at kunne optimere hinandens tid.

Læs mere her